KONKURS ZA STUDENTSKOG PRAVOBRANIOCA UNIJE STUDENATA

Studentski pravobranilac prima progovore studenata koji se odnose na njihova prava i raspravlja o njima u nadležnim organima visokoškolske ustanove, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Također, studentski pravobranilac može učestvovati u disciplinskim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Detalji konkursa na slici ispod: