Evaluacija kvaliteta izvođenja nastave u zimskom semestru u akademskoj 2022/2023

Poštovane kolegice i kolege,

na sistemu je postavljena anketa za evaluaciju kvaliteta izvođenja nastave u zimskom semestru.

Garantujemo da je anketa u potpunosti anonimna!

Anketi možete pristupiti putem linka e.unmo.ba .

Molimo Vas da budete dosljedni i date svoj iskreni stav o svakom nastavniku i saradniku pojedinačno, kako bi podaci o kvaliteti nastave na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru bili mjerodavni, relevantni i svrsishodni.

Želimo Vam mnogo uspjeha i sreće u ispitnim rokovima!

Rukovodstvo Unije studenata