Održan prvi sastanak Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Unije studenata “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Održan prvi sastanak Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Unije studenata “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Predsjednica SZ PF SuM, Ana Šego i predsjednik Unije studenata, Kenan Begović, počeli su razgovore na temu reformi studentskih prava HNK-a kao početak priprema prijedloga reforme studentskih prava našeg kantona.

Sastanku su prisustvovali i Lamija Karadža, potpredsjednica Unije studenata i Amir Čaušević, generalni sekretar.