POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA VIJEĆEM MLADIH OPĆINE JABLANICA

U utorak, 28.2.2023. godine, u prostorijama Vijeća mladih Općine Jablanica potpisan je Sporazum o saradnji Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Vijeća mladih Općine Jablanica.

📌Ovim Sporazumom, Unija studenata i Vijeće mladih, definišu zajednički interes i izražavaju želju za uspostavljanjem različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa u oblastima djelatnosti potpisnica.

📎Saradnja između potpisnica Sporazuma u odgovarajućim oblastima odvijat će se u sljedećim oblicima:

• Aplikacije na javne pozive

• Saradnja i društveno djelovanje

• Edukacija i radionice

• Organizacija seminara, konferencija i naučnoistraživačkih radova

• Inicijative, tribine i okrugli stolovi

• Organizovanje mladih i studenata

• Poboljšanje položaja mladih

• Prijedlozi za izradu strategije za mlade

• Druge aktivnosti u skladu sa djelatnostima ova dva pravna lica

#UnijastudenataUNMO#UNMO#mostar#vijecemladih#jablanica