Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tradicionalnom šetnjom mladih u Mostaru je započeo program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK-a, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i mostarskih škola.

Nakon šetnje učenika srednjih škola, kao i profesora i studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na Španskom trgu upriličen je adekvatan program, a zatim je održan čas historije.