Bosna i Hercegovina prvi put u svojoj historiji domaćin evropskog regionalnog sastanka

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čini više od 500 studenata medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. IFMSA – Međunarodna federacija Udruženja studenata medicine (gdje je BoHeMSA punopravni član) jednom godišnje organizuje sastanak studenata medicine svih regija, pa tako i Evrope – EuRegMe (European Regional Meeting), gdje se promovišu aktivizam, interancionalne razmjene i suradnja, otvorena diskusija o javno-zdravstvenim pitanjima te postojećim obrazovnim programima u različitim zemljama.

Naše Udruženje je na prošlogodišnjem EuRegMe-u u Portugalu (Povoa de Varzim) 20.4.2022. godine, po prvi put u historiji odnijela pobjedu u izboru za domaćina Evropskog Regionalnog sastanka za narednu godinu koji će se održati od 07. do 15. aprila 2023. godine. Planirano je da se PreEuRegMe održi od 07. do 10. aprila u Mostaru, centralni događaj u Sarajevu od 10. do 14. aprila, te PostEuRegMe od 14. do 15. Aprila 2023. godine širom BiH. Time ćemo u Sarajevo, Mostar i druge gradove BiH po prvi put u našoj organizaciji, dovesti preko 250 studenata medicine, iz 44 zemlje Evrope.

Konkretnije, ovaj međunarodni skup sastoji se od pojedinačnih dijelova kao što su plenarne sesije, edukativne sesije, tematski događaji i prezentacije na kojoj se predstavljaju inovativni programi koje promocije zdravlja na međunarodnom nivou.

Sam događaj predstavlja efikasnu platformu koja služi za razmjenu ideja, vizija, stremljenja te razmjene iskustava između mladih ljudi. Jako važan koncept je i međusobna integracija te upoznavanje kultura, drugih i drugačijih.

U našem je interesu da bosanskohercegovačku kulturu i tradiciju predstavimo u što boljem svjetlu, te smo izuzetno sretni da se upravo jedan dio odvija u Mostaru, submediteranskoj komponenti hercegovačke regije koju krasi hladna Neretva i poznati Stari Most.