Predsjednica Asocijacije studenata Univerzitetskog studija Studij Turizma, Iman Dilberović, organizovala manifestaciju “Svijet u jednom gradu”

Manifestacija „Svijet u jednom gradu“, koju je studentica 2. godine Studija turizma na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Iman Dilberović realizovala u saradnji s voditeljicom studija prof. Amelom Piralić, koordinatoricom za odnose s javnošću i komunikacije UWC Mostar Adlom Velagić i rukovodiocem odjela za razvoj i saradnju UWC Mostar, Harisom Idrizom održana je na Starom mostu u Mostaru, a uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

✔️Čestitamo kolegici Iman Dilberović, sa željom da ova aktivnost preraste u tradicionalnu, te da svake godine okupljamo sve veći broj zemalja!