STUDENTSKI IFTARI – ZAHVALA SPONZORIMA NA DOPRINOSU ORGANIZACIJI

Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli organizaciji studentskih iftara!

Pored mnogobrojnih pravnih lica, organizaciju studentskih iftara su podržala i mnogobrojna fizička lica koja su zahtijevala da ostanu anonimna.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su doprinijeli organizaciji megaprojekta Studentski iftari 2023. u okviru kojeg smos obezbjedili oko 3000 obroka za studente koji nisu iz Mostara, a ne borave u Studentskom hotelu Mostar.