ONLINE FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA ZA SVAKOGA

FER škola je namijenjena osobama koje žele akademski propitivati svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama i koje žele istraživati na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena i muškaraca u porodici i društvu.

– Škola je BESPLATNA i u nastupajućem zimskom semestru će trajati od 16. 10. do 22. 12. 2023., (radnim danima u terminu od 18.00 do 19.30 sati).

– Na raspolaganju je pet kurseva.

Rok za prijavljivanje je utorak, 10. 10. 2023., a prijave treba dostaviti na e-adresu: ferskola.tpo@gmail.com.