POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA TEHNOLOŠKOM KOMPANIJOM BINBIN BH

U sklopu saradnje koju smo ostvarili sa tehnološkom kompanijom BinBin BH, osigurali smo popuste za određeni broj zainteresovanih studenata. Obzirom da se romobil pokazao kao jako povoljno i praktično prevozno sredstvo na kraće relacije, ovim potezom će studenti moći koristiti već poznate romobile po dodatno nižoj cijeni, što podrazumijeva da se na veći broj studenata ostvaruje dodatno veći popust za svakog studenta pojedinačno. U prilogu možete vidjeti i sve detalje vezane za loyalty program za studente, a putem linka svi zainteresovani mogu popuniti anketu i ostaviti potrebne podatke radi registracije i evidentiranja za ostvarivanje samog popusta.