STUDENTSKI IZBORI 2023

Nakon procesa prijave kandidata, u kojem je učestvovalo više desetina studenata koji su iskoristili svoje pravo da budu birani, jučer su na fakultetima i univerzitetskim studijima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održani “Studentski izbori 2023.

Studenti su imali priliku birati svoje predstavnike u naučno-nastavnim vijećima, asocijacijama studenata, a time i u Uniji studenata.

Nakon provedenih izbora, rezultati za naučno – nastavna vijeća su sljedeći:

GRAĐEVINSKI FAKULTET:

1. Anela Husić

2. Aldin Merzić

3. Kenan Begović

PRAVNI FAKULTET:

1. Ilma Sabljić

2. Belma Čomor

3. Amir Čaušević

4. Vildana Kubat

MAŠINSKI FAKULTET:

1. Mirza Idrizović

2. Mustafa Puljarga

3. Emir Zečić

NASTAVNIČKI FAKULTET:

1. Lamija Milanović

2. Ajla Zahirović

3. Nejra Dilaver

4. Ena Marić

5. Aida Agić

AGROMEDITERANSKI FAKULTET:

1. Amar Stranjak

2. Vedran Kisić

3. Vildana Hero

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA:

1. Ajla Gosto

2. Umihana Ušćuplić

3. Amina Tabak

EKONOMSKI FAKULTET:

1. India Manjušak

2. Ulmihana Čilić

3.Ajla Fočić

UNIVERZITETSKI STUDIJ ZDRAVSTVENE NJEGE:

1. Nedim Čaušević

2.Amila Glamočak

3.Murisa Latić

UNIVERZITETSKI STUDIJ TURIZAM:

1. Salma Šuta

2. Iman Dilberović

3.Nejla Baležić

UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA:

1. Dženisa Mušić

2. Amerisa Džiho

UNIVERZITETSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA:

1. Ahmed Čaušević

2. Sara Kazazić

3.Zenajda Hero

UNIVERZITETSKI STUDIJ FARMACIJA:

1.Edina Tanović

2.Ajla Kazazić

3.Jasmina Begović

FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

1.Amila Alikadić

2.Dino Burić

3.Tarik Kreso

U skladu sa Statutom Univerziteta, Statutom Unije studenata, te rezultatima studentskih izbora, fakultetima i univerzitetskim studijima bit će dostavljene odluke o imenovanjima članova naučno – nastavnih vijeća iz reda studenata, shodno zagarantovanom procentu koji se odnosi na broj studenata u vijećima.

🎉#Čestitamo izabranim studentima i od istih očekujemo maksimalan i predan rad i zalaganje u korist studenata, iniciranje i upućivanje konstruktivnih prijedloga, kao i realizaciju niza vannastavnih društveno korisnih projekata i aktivnosti.