Otvaranje Međunarodne konferencije studenata medicine

Sinoć je u amfiteatru Mašinskog fakulteta otvorena Međunarodna konferencija studenata medicine koja će trajati od 7.4.2023. do 10.4.2023., a održat će se na Univerzutetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Učesnici konferecije dolaze iz 54 evropske zemlje.

Na ceremoniji otvaranja prisutnima su se obratili i poželjeli dobrodošlicu prof.dr. Rijad Novaković, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Kenan Begović, predsjednik Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Konkretnije, ovaj međunarodni skup sastoji se od pojedinačnih dijelova kao što su plenarne sesije, edukativne sesije, tematski događaji i prezentacije na kojoj se predstavljaju inovativni programi koje promocije zdravlja na međunarodnom nivou.

Sam događaj predstavlja efikasnu platformu koja služi za razmjenu ideja, vizija, stremljenja te razmjene iskustava između mladih ljudi. Jako važan koncept je i međusobna integracija te upoznavanje kultura, drugih i drugačijih.

U našem je interesu da bosanskohercegovačku kulturu i tradiciju predstavimo u što boljem svjetlu, te smo izuzetno sretni da se upravo jedan dio odvija u Mostaru, submediteranskoj komponenti hercegovačke regije koju krasi hladna Neretva i poznati Stari Most.