ZAJEDNIČKI IFTAR U ORGANIZACIJI UNIVERZITETA “DŽEMAL BIJEDIĆ” I UNIJE STUDENATA

U organizaciji Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Unije studenata, održan je zajednički iftar za članove Senata, Upravnog odbora, Predsjedništva Unije studenata i studente univerziteta u Studentskom hotelu u Mostaru.

Iftaru je prisustvovalo 180 postača.